Konieczna konfiguracja dla sieci ethernet i Wi-Fi

Jeśli korzystasz z połączenia 4G, nie jest wymagany żaden dodatkowy most ani konfiguracja sieci