Instalacji czujniki impulsowe

Czujniki impulsowe i oprogramowanie Sensorfact są przeznaczone do ciągłego rejestrowania danych dotyczących zużycia energii poprzez monitorowanie wyjść impulsowych z licznika gazu, wody, pary, kWh lub głównego licznika energii elektrycznej. Czujnik impulsowy wysyła bezprzewodową wiadomość do mostka, gdy tylko zarejestruje impuls lub gdy nie zarejestruje żadnego impulsu w ciągu jednej godziny. Następnie, zgodnie z odpowiednim współczynnikiem objętości lub mocy (tj. # impulsów na mᶟ), oprogramowanie Sensorfact rejestruje dane i pokazuje zużycie w czasie. 

Podstawowa funkcjonalność czujnika impulsowego

Określenie odpowiedniej metody podłączenia

Istnieją różne metody podłączenia czujnika impulsowego do Państwa mierników. Odpowiednia metoda wynika z marki i typu zainstalowanego przez Państwa miernika. W „Poradach dotyczących podłączenia” – dokumencie, który otrzymają Państwo od Sensorfact, została opisana metoda, która zadziała z Państwa miernikiem.

Kabel miernika z wyjściem impulsowym (3mm do 6mm)
- Jest już częścią Państwa miernikaKabel DIN, pasujący do gniazda DIN generującego impulsy Państwa licznika
- Dostarczany przez Sensorfact
- Wybór 2 pinów do podłączenia, zalecany przez Sensorfact
- W przypadku wielu gniazd DIN, Sensorfact doradza, które z nich należy zastosowaćGenerator impulsowy wytwarzający impulsowy sygnał wyjściowy, często poprzez monitorowanie liczby obrotów miernika
- Marka i typ jest doradzany przez Sensorfact
- W razie potrzeby: wybór 2 pinów do podłączenia, zalecany przez Sensorfact
- Generator impulsowy jest dostarczany z oddzielną instrukcją obsługi


Etapy instalacji

Krok 1: Otwarcie pokrywy

Prosimy zacząć od otwarcia pokrywy czujnika impulsowego za pomocą śrubokręta PH2. Zobaczą Państwo poniższe elementy:

Pomarańczowy: Przełączniki DIP-switch
Zielony: Porty przyłączeniowe


Krok 2: Montaż kabla przyłączeniowego

Przepusty kablowe czujnika impulsowego są przeznaczone do wprowadzenia kabla o średnicy od 3 mm do 6 mm. Należy używać tylko lewego dławika wejściowego. Aby zapewnić skuteczności uszczelnienia (klasyfikacja IP), należy zwrócić uwagę na to, aby izolacja kabla dzieliła się tylko po wewnętrznej stronie czujnika, nie po zewnętrznej.

  1. W przypadku stosowania kabla DIN lub generatora impulsowego należy przed montażem sprawdzić „Porady dotyczące podłączenia”. Ten dokument pokazuje wybrane piny (kolor) do podłączenia portów.
  2. Przed instalacją prosimy usunąć przewody / piny, aby umożliwić podłączenie
  3. Proszę sprawdzić czy po włożeniu kabla, dławik jest całkowicie dokręcony

Blok połączeniowy na płytce obwodu czujnika impulsowego posiada porty śrubowe. Do zamocowania przewodów należy użyć małego płaskiego śrubokręta. Wybrane dwa piny kabla należy podłączyć do zacisków oznaczonych O/C (Open/Close) i GND (Ground). Polaryzacja/ kolejność połączeń nie ma tu znaczenia.


Krok 3: Aktywacja zasilania poprzez przesunięcie przełącznika DIP-switch 1
Zmieniając położenie przełącznika DIP-switch 1 na ON (przesuwając go w górę), aktywują Państwo baterię czujnika impulsowego. Po wykonaniu tej czynności należy zamknąć pokrywę. Nie należy zmieniać pozycji przełączników DIP 2 - 6 w górę, chyba że Sensorfact zasugeruje Państwu taką zmianę. Przełączniki te mogą mieć wpływ na obliczenie Państwa danych.

Aktywacja baterii czujnika impulsowego

Afbeelding2.png


Krok 4: Upewnienie się, czy dane są wyświetlane w oprogramowaniu

Przed montażem prosimy sprawdzić, czy:

  • Czujnik pokazuje się jako online (zielony) w zakładce "Instalacja" w oprogramowaniu.
  • Prawidłowe dane są wyświetlane w oprogramowaniu.

Jeśli czujnik lub dane nie są wyświetlane lub są nieprawidłowe, prosimy postępować zgodnie z Instrukcją rozwiązywania problemów.

 

Krok 5: Montaż czujnika impulsowego

Obudowa czujnika impulsowego może być zamontowana od zewnątrz za pomocą taśmy dwustronnej oraz od wewnątrz za pomocą zestawu śrub (dołączone do O-padów w celu dodatkowej ochrony IP). Zalecamy montaż na pionowej niemetalowej powierzchni, z dławikiem wyjściowym kabla skierowanym w dół. Nie należy owijać zastosowanego kabla wokół innych kabli, ponieważ może to spowodować zakłócenia elektryczne na wyjściu impulsowym.

Przy wyborze miejsca montażu czujnika należy unikać umieszczania urządzenia na metalowej powierzchni. Ma to znaczący wpływ na siłę sygnału pomiędzy czujnikiem a mostkami.

Jeśli dane w oprogramowaniu nie są poprawne sugeruje to, że ustawienia oprogramowania nie odpowiadają w pełni objętości lub współczynnikowi mocy Państwa wyjścia impulsowego. W tej sytuacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem klienta lub wysłać e-mail na adres support@sensorfact.eu.

Zaloguj się do naszego oprogramowania >
Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym.
Skontaktuj się z Customer Success >
Poproś o wsparcie.
Przejdź do naszego sklepu internetowego >
Zamów dodatkowy sprzęt.