Configuratie benodigd voor ethernet & Wi-Fi

Als u een 4G-verbinding gebruikt, is er geen extra bridge of netwerkconfiguratie nodig