Probleemoplossing: pulssensor komt niet online, of verkeerde data toont

Als de installatie niet kan worden voltooid met deze gids en hulp nodig is, neem dan contact op met uw Customer Success Representative of stuur een e-mail naar support@sensorfact.nl.

Sensor-ID verschijnt niet in tabblad 'installatie’

Neem contact op met support@sensorfact.nl voor een correcte registratie van de sensor in uw account.

Sensor-ID toont, maar geen signaal in tabblad 'installatie'
Geen meting in <24 uur

  • Staat de sensor ID bij een van de bridges in het tabblad 'installatie'?
  • Is de geselecteerde bridge op 5-10m afstand van de pulssensor, zonder obstakel er tussen?
  • Is de batterij in de pulssensor goed geplaatst en DIN-schakelaar 1 ingeschakeld?

Verkeerde data verschijnt in tabblad ‘analyse’

  • Zijn stappen 1, 2 en 3 van de handleiding gevolgd en is de
    pulssensor aangesloten volgens het ontvangen aansluitadvies?
  • Zijn de kabels aangesloten op de juiste poorten van de pulssensor (O/C, GND)? 
  • Zijn de pinnen met de juiste kleuren aangesloten op de poorten?
  • Is de uitgangskabel om andere bestaande kabels in de fabriek gewikkeld?
  • Wordt in het geval van een pulsgenerator de handleiding van de generator gevolgd?
Log in op onze software >
Verkrijg real-time inzichten.
Neem contact op met Customer Success >
Vraag om ondersteuning.
Ga naar onze webshop >
Bestel extra hardware.