Installeer bridges

Een bridge heeft drie antennes, een voedingskabel en een 5V-adapter. De bridge ontvangt de data van de sensoren door middel van een draadloze EnOcean verbinding. De bridge slaat deze data (tijdelijk) op en stuurt die via een netwerkverbinding door naar ons cloud platform. Deze netwerkverbinding kan verzorgd worden door middel van een ethernetkabel, Wi-FI of een LTEverbinding (mobiel netwerk). Verder beschikt de bridge over een LED-lampje die de verbindingsstatus aangeeft; deze zit aan dezelfde zijde als de voedingskabel.

In de onderstaande afbeelding zijn de verschillende onderdelen weergegeven:

afbeeldingbridge2.png

LET OP!
Om een goede functionaliteit van het Sensorfact energiemanagementsysteem te garanderen, dient
u rekening te houden met het volgende:

 • Plaats de bridge zo dicht mogelijk in de buurt van de sensoren;
 • Zorg dat er tussen de bridge en de transmitter van de sensoren geen grote obstakels zoals een grote machine en/of muur staan. Dit kan er voor zorgen dat de signalen van de sensoren niet goed worden ontvangen door de bridge;

muren2.png

 • De bridge heeft op de bovenzijde een witte sticker met de tekst: ‘bridge ID: XXXX’. Dit is essentiële informatie voor de supportafdeling bij vragen over deze bridge.
 • Zorg ervoor dat u geen bevestigingsmateriaal over de stickers van de bridge plak
 • Zorg dat er een stopcontact beschikbaar is op de locatie waar u de bridge plaatst.
 • Plaats de bridge niet in een verdeelkast. Dit is belangrijk, omdat anders de internetverbinding via Wi-Fi of LTE (4G) vaak niet goed tot stand komt;

Installatiestappen

1. Bevestig elke antenne op de juiste plek op de bridge. Voor elke bridge zijn drie antennes beschikbaar: de EnOcean-antenne, LTE-antenne en de Wi-Fi-antenne. Gelieve alle drie de antennes op de bridge te bevestigen.

  • Plaats de EnOcean-antenne door deze vast te draaien aan de bridge bij het label ‘EnOcean’. De EnOcean-antenne is:
   • een dunne antenne met twee grijze strepen aan het uiteinde

   • of een lange, spits aflopende antenne

  • Plaats de LTE-antenne door deze vast te draaien aan de bridge bij het label ‘LTE’. De LTE-antenne is een dikke, half-platte antenne.

  • Plaats de Wi-Fi-antenne door deze vast te draaien aan de bridge bij het label ‘Wi-Fi’. De Wi-Fi-antenne is de kortste antenne.

2. Plug de stroomkabel in de 5V-adapter bij de USB-ingang. Plug de andere kant van de stroomkabel in de bridge.

3. Bevestig de bridge met het bevestigingsmateriaal.

4. De voedingsadapter kan nu in het stopcontact geplaatst worden.

5. Controleer de LED om te kijken of de bridge verbinding heeft gemaakt. De LED kan op drie verschillende manieren de huidige status doorgeven:

  • Rood continu: Installatie is succesvol, de bridge heeft verbinding gemaakt met het platform van Sensorfact;
  • Groen knipperen: er vindt disk-activiteit plaats, bijvoorbeeld voor het wegschrijven van meetdata;
  • Rood knipperen: de bridge probeert verbinding te maken met het netwerk.

Wanneer een bridge is aangesloten aan het netwerk, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de bridge verbinding heeft gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren. U kunt terwijl de bridge aan het verbinden is doorgaan met het installeren van de overige bridges.

6. Gefeliciteerd! De bridge is nu geïnstalleerd, herhaal de bovenstaande stappen voor eventuele overige bridges.

Log in op onze software >
Verkrijg real-time inzichten.
Neem contact op met Customer Success >
Vraag om ondersteuning.
Ga naar onze webshop >
Bestel extra hardware.